Uitgangspunt is dat ieder op eigen wijze op Madelief aanwezig kan zijn. Er is binnen de aangeboden structuur ruimte voor persoonlijke keuze, eigen behoeften en initiatief. Je kunt op Madelief terecht als je weinig energie hebt maar ook als je stevig bezig wilt zijn. Als het nodig is, is er de mogelijkheid je terug te trekken. Samen kijken we wat past en maken we een ondersteuningsplan met je doelstellingen. Indien nodig is er een luisterend door.